ΦΕΤΑ Π.Ο.Π.

Ελληνικά τυριά Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγνωρίζοντας τη διαφορετικότητα του κάθε κράτους μέλους αναφορικά με τα έθιμα και τις παραδόσεις του, καθώς και κάποια παραδοσιακά προϊόντα διατροφής, εξέδωσε τον κανονισμό 2081/92 βάσει του οποίου προστατεύονται οι ονομασίες των προϊόντων και τροφίμων συγκεκριμένων γεωγραφικών περιοχών.
Ο ΕΚ 2081/92 αντικαταστάθηκε στην πορεία από τον κανονισμό 510/2006. Σύμφωνα λοιπόν με τον παραπάνω κανονισμό, ως «Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης» θεωρείται το όνομα μίας περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή μιας χώρας, που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου, που προέρχεται από τη συγκεκριμένη περιοχή και του οποίου η ποιότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά οφείλονται είτε εν μέρει, είτε αποκλειστικά, στο συγκεκριμένο περιβάλλον.

Η χώρα μας έχει κατοχυρώσει 61 Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και 20 είδη τυριών. Τα συγκεκριμένα τυριά διέπονται από ορισμένες κοινές προδιαγραφές, καθώς παρασκευάζονται με παραδοσιακό τρόπο από γάλα που προέρχεται από φυλές προβάτων και αιγών, που εκτρέφονται στην οριοθετημένη περιοχή και των οποίων η διατροφή στηρίζεται στην χλωρίδα της συγκεκριμένης περιοχής. Η παρασκευή και η ωρίμανση των τυριών αυτών γίνεται σε ειδικές εγκαταστάσεις εντός της οριοθετημένης περιοχής, ενώ πραγματοποιούνται ειδικοί έλεγχοι ώστε να κατοχυρώνονται οι προδιαγραφές, η ποιότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τυριών.

Ένα από τα πιο αγαπημένα τυριά ΠΟΠ των Ελλήνων είναι η φέτα. Το τυρί αυτό, που αποτελεί ίσως το πιο γνωστό τυρί της Ελλάδας παγκοσμίως, διακρίνεται για τα πρωτότυπα συστατικά του, αλλά κυρίως για την άμεση σύνδεσή του με τα ήθη, τα έθιμα και τις διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων, καθώς παρασκευάζεται σχεδόν σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Πηγή: Ελληνικά Τυριά Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης.
Έκδοση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 2006
ENGLISH
GREEK
GOOGLE +
FACEBOOK
Αρχική | Εταιρία | Προιόντα | Πιστοποίηση | Διατροφή & Τυρί | Ανακοινώσεις  |  Συνταγές | Επικοινωνία
© Copyright 2013 Α. ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | Παραδοσιακά Τυροκομικά | Design Minimal